YETERLİLİK TESTİ NEDİR?

Laboratuvarlar arası karşılaştırma     (LAK) , önceden belirlenmiş şartlara göre birden fazla laboratuvarın aynı ya da benzer bir madde üzerinde yapılan testlerin yada ölçümlerin organizasyonu, uygulama ve değerlendirilmesidir.

YT NİN AMACI NEDİR?

Laboratuvarlar arası karşılaştırmanın üç amacı;

  • Laboratuvarların performanslarının değerlendirilmesi (ISO / IEC 17043 Standartı)

  • Materyalin kararkteristiği nin değerlendirilmesi (ISO / IEC Guide 35)

  • Metotun doğruluğunun değerlendirilmesi (ISO 5725)

BIPEA’ nın düzenli yeterlilik test programları katılımcı laboratuvarların performansını değerlendirmektedir.

Yeterlilik test programları (LAK) birden fazla laboratuvarın sonuçlarını aynı homojen numunede analitik performansını değerlenidirmektedir.

Bu tedtler laboratuvarların  kalite yaklaşımlarının bir parçasıdır ve ISO / IEC 17043 ‘e göre düzenlenirler. “Yeterlilik Testleri için genel gereklilikler”.

 

YT programlarının Özellikleri:

  • Düzenleyenden bağımsızdır

  • Laboratuvarların sonuçları gizli tutulur.

  • Performans takibinin sürekliliği söz konusudur.

  • Matriksler çok çeşitlidir.

  • Sonuçlar çabuk açıklanır.

  • Doğru değerler güvenilirdir.

  • Dünyanın her yerinden katılımcısı vardır.