Düzenli YT programlarımıza ilaveten BIPEA kişiye özel YT programları düzenlemektedir.

Bu hizmet, aynı işi yapan ya da belli bir endüstri grubunda çalışan birden fazla laboratuvarın ortak amaçları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak o gruba özel hazırlanmış yeterlillik testleridir.

Bu hizmet bir organizasyonun şubeleri arasında ya da endüstriel bir grubun yeterlilik testleri açısından

özel ihtiyaçlarını karşılamak için düzenlenir.

Bu tür programlar söz konusu grup ile ortaklaşa belirlenen özelliklere göre  oluşturulur.

Bunları içerir:

  • Bir grup laboratuvarın kalite kontrolu için,

  • Metotların doğrulaması/karşılaştırılması için,

  • Metotların kararkteristiği (ISO5725): Valide edilmekte olan bir metotdun doğruluğunu hesaplanması

  • Sonuçların istatistiksel çalışması

  • İç kalite control materyallerinin üretimi

  • Kontrol numunelerinin hazırlanması

Kişiye özel bu hizmetler bir YT organizasyonun tümü ya da bir parçasını içerir:

  • Ham maddenin sağlanması

  • Numunelerin üretimi ve gönderimi

  • Raporların yayınlanması

BIPEA konudaki uzmanlığı ile size desteğe her zaman hazırdır ve ilgili tüm gerekliliklerin yerine getirildiğine dair size temin eder.

Kişiye özel YT programları, matriksler, parametreler, tekrar sayıları ve metotlar amaç ve maliyetlere göre, müşteriler ve BIPEA nın ilgili bölümleriyle (üretüm, bilimsel ve teknik ekip, istatistik değerlendirme) bir iş birliği halinde hazırlanır.

Teklif, projenin içeriği ve detayları etraflıca belirlendikten sonra hazırlanır.

Kişiye özel bir YT isityorsanız, lütfen BIPEA ‘nın direktörü ile temasa geçiniz.