TEKNİK KONTROL, TEKNİK ONAY NEDİR ?

Teknik controller BIPEA ve bir kurum (Bakanlık, resmi veya mesleki bir kuruluş vb) arasında imzalanan teknik bir onay veren bir anlaşmadır.

Bir teknik onay, laboratuvarın çalışmaları için bu kurum tarafından yetkili kılınmasıdır.

BIPEA bir laboratuvarı sertifikalandırmaz ya da tavsiye etmez. Yalnızca teknik destek sağlar.

Sertifikalandıran kuruluş laboratuvara onay verme hakkını saklı tutar.

Sonuçlar bir uzman grubu tarfaından değerlendirildikten sonra, her laboratuvara aşağıdaki konularda teknik bir fikir iletiriz.

  • YT programlarına düzenli katılmaları,

  • Performanslarının değerlendirilmesi,

  • Laboratuvarı ziyaret.

BIPEA isteyen laboratuvarlara teknik eğitim toplantıları ve soru cevap anketleriyle teknik destek sağlayabilmektedir.

Daha Fazlası……

Daha fazla bilgi için bilimsel ve teknik bölümlerimizle temasa geçebilirsiniz: scientifique@bipea.org