BIPEA’ NIN MİSYONU

BIPEA, laboratuvarların analitik performanslarını iyileştirmek için çalışır. Temel misyonu dünyada ve Avrupa’da yeterlilik testi programları ve bununla ilgili hizmetler vasıtasıyla laboratuvarların gelişmelerine ve uzmanlaşmalarına destek olmaktır.

KALİTE HİZMETLERİ

BIPEA laboratuvarlara, analitik sonuçlarının kalitesi ve kontrolu için çeşitli hizmetler sunar:

 • Düzenli yeterlilik test programları: Çok geniş bir parameter yelpazesi ile fiziko  kimyasal, mikrobiyolojik, duyusal ve kirleticiler ile ilgili analizler için 220 nin üzerinde düzenli yeterlilik testi (YT) programı sunmaktayız. Aktif olduğumuz alanlar, yiyecek, içecekler, tahıllar, yem, sular, toprak ve kozmetiktir…

 • Dış referans materyalleri: BIPEA üyelerine çok cazip fiyatlarla dış referans materyalleri (YT programlarında kullanılan) sunar.

 • Doğruluk İzleme Grafikleri: BIPEA, yeterlilik testi katılımcılarına, sonuçlarının zaman içinde  doğruluğunu izlemeleri için belli kriterler için grafiksel olarak doğruluk  izleme tabloları sağlar.

 • İhtiyaca Özel YT programları: İhtiyaç ve amaçlarınıza göre, BIPEA, bir grup laboratuvarın performansını ya da bir metodu veya bir referans material üretmek amacıyla, spesifik laboratuvarlar arası karşılaştırma programı organize edebilmektedir.

 • Teknik kontrol ve anlaşma: Bipea, resmi kuruluşların laboratuvarları  resmi olarak tanımaları  (akredite olmaları için) için gerekli teknik değerlendirmeyi yapabilir.

 • Eğitim Toplantıları: BIPEA teknik konularda teorik ve Pratik eğitim toplantıları organize eder.


KİMİN İÇİN?

Hizmetlerimiz değişik matrikslerde (gıda, çevre, kozmetik) rutin olarak fiziko kimyasal, mikrobiyoloijk ve duyusal analizler yapan laboratuvarlar için hazırlanmıştır.

Bunlar akredite olsun olmasın her kesim ve sektörden laboratuvarlar olabilirler. (kamu, özel, endüstri kalite control laboratuvarları..)

 

LABORATUVARLARA SAĞLADIĞI FAYDALAR:

 • Analitik sonuçlarının doğruluğunu değerlendirme imkanı

 • Kısa, orta ve uzun vadede analiz performanslarını kontrol etme ve geliştirme imkanı

 • Personelin teknik kapasitelerini değerlendirme  ve cihazların iyi çalışıp çalışmadığını kontrol imkanı

 • Kalite standartların gerekliliklerini yerine getirme

 • Müşterilerine ürün ve hizmetlerinin güvenilirliği ve kalitesi hakkında güven verme

 • Müşterilerine analitik kapasitelerini gösterme imkanı.