BIPEA , bir genel kurul, teknik yönetim kurulu, bilimsel danışman grupları, ve operasyonların yürütüldüğü bir bürodan oluşur. Bütün bu oluşumlar organizasyonu idari ve teknik konularda yönetir.

BIPEA BÜROSU işin operasyonel yönetiminden, organizasyon işlerinden  ve idari kısmından sorumludur. Yeterlilik Test Programlarının mükemmel şekilde yönetilmesi için BIPEA  aşağıdaki danışman gruplarıya birlikte çalışır.

  • Bilimsel danışmanlar, BIPEA’YA bilimsel ve teknik anlamda politikasını belirlemeye yardımcı olmakla görevlidir.

  • Teknik Yönetim Kurulu, BIPEA’nın bilimsel ve teknik yardımcısıdır. Bilimsel danışman ve komitelerden oluşur.

  • Spesifik komiteler, her yeterlilik test programı için oluşturulmuştur. Program katılımcılarından oluşur. Bu komiteler çoğunlukla bir forum şeklidedir ve her katılımcıya programla ilgili çeşitli konularda kendilerini ifade etme imkanı tanır. Yeterlilklik test Programının iyileştirilmesi için teklifler ve tavsiyelerini dile getirebilirler.

Teknik Gruplar, ilgili alanda yetkinlikleri ispatlanmış kompedan kişi ve komitelerden oluşturulmuştur. Bu teknik grupların üyeleri çoğunlukla laboratuvarların standardizasyon ve akreditasyon sorumlularıdır. Bunlar laboratuvarların performanslarının değerlendirilmeleri için tavsiyelerde bulunmak, yeterlilik test sonuçlarının onayı, yeni metotların hazırlanmasında rol oynarlar.