CZYM SĄ BADANIA BIEGŁOŚCI?

Porównania międzylaboratoryjne (CIL) obejmują organizację, realizację oraz ocenę pomiarów lub testów przeprowadzonych na tej samej lub podobnej próbce przez kilka laboratoriów, według określonych uprzednio zasad.

JAKI JEST CEL BADANIA BIEGŁOŚCI?

Porównania międzylaboratoryjne mają na celu pomóc w ocenie:

  • Kompetencji laboratoriów (norma ISO/IEC 17043),
  • Charakteryzowania materiałów (ISO/IEC Guide 35),
  • Dokładności metod pomiarowych (norma ISO 5725).

Regularne programy organizowane przez BIPEA są badaniami biegłości mającymi na celu ocenę kompetencji uczestniczących laboratoriów.

Porównania międzylaboratoryjne (CIL) pozwalają na porównanie wyników grupy laboratoriów, w celu oceny rzetelność badań analitycznych wykonanych na tej samej, jednorodnej próbce.

Międzylaboratoryjne badania biegłości, zorganizowane według normy ISO/CEI 17043: “Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości”, stanowią istotny element polityki jakości laboratorium.

Nasze badania biegłości gwarantują:

  • Niezależność organizatora,
  • Anonimowość laboratoriów,
  • Regularne monitorowanie kompetencji,
  • Różnorodność matryc,
  • Szybką publikację raportu,
  • Dokładność wartości przypisanej,
  • Międzynarodowy zasięg.