NASZA MISJA

 

BIPEA działa na rzecz wspierania wydajności analitycznej laboratoriów. Zarówno organizowane przez BIPEA badania biegłości, jak i pozostałe usługi, mają za cel zapewnienie i podniesienie poziomu kompetencji laboratoriów w Europie i na świecie.

 

​USŁUGI WYSOKIEJ JAKOŚCI

 

BIPEA oferuje szeroką gamę usług skierowanych do laboratoriów w zakresie kontroli i jakości wyników analitycznych:

 • Regularne badania biegłości: organizujemy ponad 220 regularnych badań biegłości oferujących szeroki zakres parametrów w zakresie analiz fizykochemicznych, mikrobiologicznych, sensorycznych oraz zanieczyszczeń. Nasza oferta obejmuje badania żywności, napojów, zboża, pasz, wody, gleby, kosmetyków…

 • Materiały odniesienia: BIPEA oferuje członkom stowarzyszenia zakup materiałów odniesienia pochodzących z zakończonych rund badań biegłości, po atrakcyjnej cenie.

 • Karty kontroli wyników: BIPEA realizuje karty kontroli wyników dla wybranych parametrów, ułatwiające kontrolę jakości pomiarów w danym zakresie czasu.

 • Badania biegłości na indywidualne zamówienie: BIPEA proponuje organizację badań biegłości na indywidualne zamówienie grupy laboratoriów, dostosowanych do ich potrzeb i wymogów (kontrola jakości analiz, walidacja metody analitycznej, stworzenie materiałów odniesienia). BIPEA zapewnia kompleksową organizację badań, ale podejmuje się również organizacji jedynie wybranych etapów badań biegłości.

 • Nadzór techniczny: BIPEA proponuje nadzór techniczny w ramach certyfikatów wydawanych laboratoriom przez francuskie organy państwowe.

 • Szkolenia: BIPEA organizuje szkolenia teoretyczno-praktyczne na tematy techniczne.

 

 

DLA KOGO?

 

Nasze usługi skierowane są do laboratoriów.

 • wykonujących badania fizyko-chemiczne, mikrobiologiczne i/lub sensoryczne w zakresie żywności, środowiska, kosmetyków,
 • akredytowanych lub nie akredytowanych,
 • państwowych, prywatnych…

 

 

KORZYŚCI DLA LABORATORIÓW:

 

 • Ocena jakości wyników pomiarów analitycznych,

 • Krótko-, średnio- i długoterminowa kontrola jakości analiz,

 • Kontrola jakości urządzeń pomiarowych oraz kompetencji technicznych personelu,

 • Spełnienie wymagań standardów jakości,

 • Zwiększenie zaufania klientów do jakości i bezpieczeństwa oferowanych produktów lub usług,

 • Promowania wiarygodności laboratorium w zakresie analiz.