BIPEA jest europejską organizacją non-profit z siedzibą we Francji, zrzeszającą prawie 2600 laboratoriów z całego świata (z ponad 130 państw) i oferującą ponad 220 regularnych badań biegłości.

HISTORIA

W 1970 roku, dwie organizacje działające w sektorze zbożowym: INRA (National Institute of Agronomic Research) i CNRS (National Center for Scientific Research) podjeły decyzję o powołaniu do życia niezależnego stowarzyszenia mającego za cel organizację międzylaboratoryjnych badań biegłości oraz oferującego wparcie techniczne dla laboratoriów.

BIPEA została oficjalnie utworzona 3 września 1970 roku. Wśród organizacji założycielskich stowarzyszenia BIPEA znajdują się głwnie organizacje branżowe z sektora produkcyjnego i magazynowania (lista organizacji założycielskich).

BIPEA DZISIAJ

WW momencie powstania BIPEA zrzeszała 60 laboratoriów i organizowała 8 badań biegłości w sektorze zbożowym i młynarskim.

Na początku lat 90., BIPEA rozszerzyła ofertę o badania w zakresie żywności i zanieczyszczeń.

Pod koniec lat 90., zaproponowane zostały badania biegłości w zakresie badań środowiska.

W 2009 roku, oferta została rozszerzona o nowe badania w zakresie kosmetyków, ze szczególnym uwzględnieniem kremów przeciwsłonecznych.

BIPEA kontynuuje rozwój i ekspansję na arenie miedzynarodowej zwiekszając regularnie liczbę laboratoriów uczestniczących w organizowanych badaniach biegłości.