WSPÓŁPRACA TECHNICZNA

 

 • Współpraca z AFNOR: zatwierdzanie norm (sektor zbożowy)
 • Współpraca z SNIA oraz COOP DE FRANCE: OQUALIM: komitet referencyjny ds. metod i laboratoriów

UCZESTNICTWO W KOMISJACH NORMALIZACYJNYCH

 • V30A (Zboża i rośliny strączkowe)
 • T90E (Wykrywanie Legionelli)
 • T90D (Mikrobilogia wody)
 • V03B (Metody analiz produktów rolno-spożywczych)
 • X06G (Rewizja normy ISO 5725)
 • Komisja « zatwierdzanie wody »
 • BT Mikrobilogia wody – Protokół ogólny

UCZESTNICTWO W EUROPEJSKIEJ GRUPIE ROBOCZEJ

 

 • BIPEA jest delegatem Francji w ramach spotkań EURACHEM
 • Udział w PT WG EURACHEM (C. LAURENT)