FİZİKSEL & KİMYASAL YT

Programlar Matrisler Parametreler Akreditasyon Miktar Raund / yıl Numune / raund Yıllık plan
34 – Temiz sular – Fiziko-kimyasal analizler İçme suyu (şişelenmiş), yüzey suyu, yer altı suyu Fiziko-kimyasal analizler. akredite* 125 ml – 3000 ml 6 4 -10 numune İndir
34a – Havuz suları – Fiziko-kimyasal analizler Havuz suyu (yüzme havuzu) Fiziko-kimyasal analizler Klorür, bulanıklık, izosiyanurik asit, oksitlenebilirlik (KMn04)- asit çözeltisinde ve baz çözeltisinde, toplam organik karbon akredite* 1000 ml 3 2 numune İndir
34b – Temiz sular – Temel fiziko-kimyasal analizler İçme suyu, yüzey suyu, yeraltı suyu Fiziko-kimyasal analizler akredite* 125 ml – 3000 ml 4 2 numune İndir
34c – Temiz sular – Klorofil A, Pheopigment indeksi İçme suyu, yüzey suyu, yeraltı suyu Klorofil A, Pheopigment indeksi akredite* 1000 ml 3 1 numune İndir
34d – Karbon gazlı paketlenmiş su Karbon gazlı su Fiziko-kimyasal analizler, ağır metaller akredite* 10 ml & 1500 ml 2 1 numune İndir
34e – Yüksek mineralli paketlenmiş su Kuru kalıntı içeren yüksek mineralli paketlenmiş su Fiziko-kimyasal analizler, ağır metaller akredite* 1000 ml 2 1 numune İndir
37a – Havuz suları – THM Havuz suyu (yüzme havuzu) THM akredite* 500 ml 3 2 numune İndir
52 – Atık sular – Fiziko-kimyasal analizler Atık su (giriş ve çıkış) ve endüstriyel atık su Fiziko-kimyasal analizler Mineraller ve eser bileşikler akredite* 250 ml – 1500 ml 6 4 -10 numune İndir
52b – Atık sular – Temel fiziko-kimyasal analizler Atık su (giriş ve çıkış) ve endüstriyel atık su Fiziko-kimyasal analizler akredite* 250 ml – 1500 ml 3 2 numune İndir
57 – Sular – Numune alanlar için saha analizleri İçme suyu, yüzey suyu, yer altı suyu, atık su, endüstriyel atık su Saha analizleri İletkenlik (25°C), klor (serbest, toplam, actif), çözünmüş oksijen, Redoks potensiyeli, pH, tuzluluk, stabilizatör: izosiyanurik asit, bulanıklık akredite* 10 ml – 1000 ml 3 5 numune İndir

KONTAMİNANT YT

Programlar Matrisler Parametreler Akreditasyon Miktar Raund / yıl Numune / raund Yıllık plan
37 – Temiz sular – Mikro kirleticiler İçme suyu, yüzey suyu, yer altı suyu İnsektisitler, PCB, PAH, Üreaz, Triazinler, BTEX, uçucular, Herbisitler, diğer parametreler akredite* 1 ml – 1000 ml 6 2 – 4 numune İndir
YENİ 37p – Temiz Sular – PCB, PAH, Pestisitler, Ftalatlar Maden suyu, Yüzey suyu, Besleme suyu PCB, PAH, Pestisit, Ftalat akredite* 1000 ml 6 3 numune İndir
YENİ 37q – Temiz Sular – BTX-HVOC Yüzey suyu, Besleme suyu BTX-HVOC akredite* 40 ml 4 2 numune İndir
YENİ 37r – Temiz Sular – Herbisitler Yüzey suyu, Besleme suyu Herbisitler akredite* 250 ml 3 1 numune İndir
Diğer Kontaminantlar Yüzey suyu PBDE, Alkilpenoller, Bisfenol A, Organotins, Kloroanilinler, Kloroasetikasit, Epiklorhidrin,Poliklornat alkanlar, Akrilamid, Nitroaromatikler, Klorofenoller, Perflorinat bileşikleri akredite* 1 ml – 1000 ml 2 1 numune İndir
37b PBDE akredite* 1000 ml 2 1 numune İndir
37c Alkilpenoller, Bisfenol A akredite* 1000 ml 2 1 numune İndir
37d Organotins akredite* 1000 ml 2 1 numune İndir
37e Kloroanilinler akredite* 1000 ml 2 1 numune İndir
37f Haloasetik asitler akredite* 1000 ml 2 1 numune İndir
37g Epiklorohidrin akredite* 1000 ml 2 1 numune İndir
37h Kloroalkanlar akredite* 1000 ml 2 1 numune İndir
37i Akrilamid akredite* 1000 ml 2 1 numune İndir
37j Nitroaromatikler akredite* 1000 ml 2 1 numune İndir
37k Klorofenoller akredite* 1000 ml 2 1 numune İndir
37l Perflorinat bileşikleri akredite* 1000 ml 2 1 numune İndir
37m – Temiz sular – Çoklu pestisitler (Çevre teknik onayı) Yüzey suyu Pestisitler akredite* 1000 ml 3 1 numune İndir
37n – Temiz sular – Parabenler Yüzey suyu Parabenler akredite* 1000 ml 2 1 numune İndir
37o – Temiz sular – ESA ve OXA Metabolitleri Yüzey suyu Sülfonik asit ve oksanilik asit metabolitleri akredite* 1000 ml 2 1 numune İndir
53 – Atık sular – Mikro kirleticiler Atık su (giriş ve çıkış) ve endüstriyel atık su İnsektisitler, PCB, PAH, Üreaz, Triazinler, BTEX, uçucular, diğer parametreler akredite* 1 ml – 1000 ml 6 1 – 2 numune İndir
Diğer Kontaminantlar Endüstriyel atık sular PBDE, Alkilpenoller, Bisfenol A, Organotins, Kloroanilinler, Kloroasetikasit, Epiklorhidrin,Poliklornat alkanlar, Akrilamid, Nitroaromatikler, Klorofenoller, Perflorinat bileşikleri akredite* 1 ml – 1000 ml 2 1 numune İndir
53b PBDE akredite* 1000 ml 2 1 numune İndir
53c Alkilpenoller, Bisfenol A akredite* 1000 ml/ 1150 ml 2 1 numune İndir
53d Organotins akredite* 1000 ml 2 1 numune İndir
53e Kloroanilinler akredite* 1000 ml 2 1 numune İndir
53f Haloasetik asitler akredite* 1000 ml/ 1150 ml 2 1 numune İndir
53h Kloroalkanlar akredite* 1000 ml 2 1 numune İndir
53j Nitroaromatikler akredite* 1000 ml 2 1 numune İndir
53k Klorofenoller akredite* 1000 ml 2 1 numune İndir
53l Perflorinat bileşikleri akredite* 1000 ml 2 1 numune İndir
YENİ 53p – Atık Su – PCB, PAH, Pestisitler, Ftalatlar Atık su (giriş ve çıkış) ve endüstriyel atık su PCB, PAH, Pestisit, Ftalat akredite* 1000 ml 5 3 to 6 İndir
YENİ 53q – Atık Su – BTX-HVOC Endüstriyel atık su, atık su (çıkış) BTX-HVOC akredite* 40 ml 4 2 numune İndir
YENİ 53r – Atık Su – Herbisitler Atık su  (çıkış) Herbisitler akredite* 250 ml 2 1 numune İndir
48a – Sular – AOX Atık su, içme suyu AOX akredite* 500 ml 6 1 numune İndir
48b – Sular- Hidrokarbonlar Atık su, içme suyu Hidrokarbonlar akredite* 1000 ml 6 1 numune İndir
48c – Sular- Uçucu Hidrokarbonlar Atık su, içme suyu Uçucu hidrokarbonlar (Hidrokarbon indeksi) akredite* 40 ml 3 1 numune İndir
59 – Sular – Organik maddeler için çoklu kalıntı aranması İçme suyu, yüzey suyu, yer altı suyu Pestisitler akredite* 250 ml – 1000 ml 3 1 – 2 numune İndir
YENİ 87 – Biyotadaki mikro kirleticiler Öğütülmüş balık filetosu PAH, Pentaklorobenzen, Hekzaklorobenzen, Heptaklor, Heptaklor epoksit, Cıva 100 g 1 1 numune İndir
90 – Sudaki ilaçlar Demineralize su, Yüzey suyu İlaçlar (70 molekül) 1000 ml 2 4 numune İndir

MİKROBİYOLOJİ & VİROLOJİ YT

Programlar Matrisler Parametreler Akreditasyon Miktar Raund / yıl Numune / raund Numune / raund
35 – Sular – Mikrobiyolojik analizler Legionella hariç İçme suyu, kuyu suyu, sondaj suyu, havuz suyu Çoklu parametre: membran filtrasyon ve klasik metod ile akredite* 50 ml – 500 ml 6 3 – 4 numune İndir
35a – Su – E. coli, Coliforms, Enterococci, TVC İçme suyu, kuyu suyu, sondaj suyu, yüzme suyu Toplam koliform, E.coli, Enterococci, Toplam canlı sayımı – TVC (culturable micro-organisms 22°C and 36°C) , Sülfit indirgeyen anerob bakteri (Clostridium) akredite* 250 ml to 1000 ml 4 4 numune İndir
35b – Su – Pseudomonas aeruginosa, Staphylococci İçme suyu, kuyu suyu, sondaj suyu, yüzme suyu Pseudomonas aeruginosa, Staphylococci akredite* 60 ml to 500 ml 4 2 numune İndir
35c – Su – Enterococci, E.coli by MPN İçme suyu, kuyu suyu, sondaj suyu, yüzme suyu Toplam koliform, Enterococci, E.coli by MPN akredite* 60 ml to 500 ml 4 2 numune İndir
50 – Sular – Mikrobiyolojik analizler Legionella Temizlik amaçlı kullanılan sıcak su Legionella, Legionella pneumophila akredite* 1000 ml 3 2 numune İndir
50a – Soğutma kulesi suları – Mikrobiyolojik analizler Legionella Sentetik soğutma kulesi suyu Legionella, Legionella pneumophila akredite* 1000 ml 3 2 numune İndir
54 – Sular – Mikrobiyolojik analizler Salmonella İçme suyu, kuyu suyu, sondaj suyu, havuz suyu Salmonella (presence / absence) akredite* 250 ml 3 3 numune İndir
83b – Su virolojisi su GI Norovirus GII Norovirus. Hepatit A 500 ml 1 4 numune Indir

HASTANE HİJYENİ

Programlar Matrisler Parametreler Akreditasyon Miktar Raund / yıl Numune / raund Numune / raund
86a – Hastane kullanımı için sular: Bakteriyolojik kontrol altındaki sular Bakteriyolojik kontrollü su Total canlı sayımı 22°C & 36°C
Enumeration of Pseudomonas aeruginosa
320 ml 2 1 numune İndir
86b – Hastane kullanımı için sular: Diyaliz sularının mikrobiyolojisi

(hemodiyafiltrasyon)

Ultra saf su – diyalizat R2A veya TGEA ortamına benzer bir ortamda 22 ° C’de 7 gün boyunca toplam canlı sayım

Gösterge mikroorganizmaların tanımlanması

120 ml 2 1 numune İndir
86c – Hastane kullanımı için sular: Endoskop durulama sularının mikrobiyolojisi Endoskop durulama suyu – terminal durulama suyu Toplam canlı sayımı 22°C
Gösterge mikroorganizmaların tanımlanması
120 ml 2 1 numune İndir

HİDROBİYOLOJİ YT

Programlar Matrisler Parametreler Akreditasyon Miktar Raund / yıl Numune / raund Yıllık plan
82 – IGBN (Standart Global Biyolojik Indeks) Solüsyon içinde taze su invertebrataları Faunistik envanter akredite* 500 ml 3 1 numune İndir
82a – Temiz su- substratlı makro omurgasızlar Nehirden gelen bentik makro omurgasızlar Faunistik envanter ve endeks hesaplama 1 L 1 1 numune İndir

TAT İLE İLGİLİ YT

Programlar Matrisler Parametreler Miktar Raund / yıl Numune / raund Yıllık plan
57a – Sular – Saha analizleri – Organoleptik kalite İçme suyu Kalitatif analizler- kouk,renk,tat 1000 ml 3 4 numune İndir
78 – İçme suyunda duyusal analizler: KOKU ve TAT İçme suyu Koku, Tat 1000 ml 2 2 numune İndir

* Akredite olan matris ve parametreler için, akreditasyonun detaylı kapsamı nı indirin