WARUNKI CZŁONKOSTWA

Laboratoria mogą zgłosić udział w badaniach biegłości zarówno na początku rocznego cyklu, jak i w trakcie jego trwania. Celem naszych badań jest zapewnienie laboratoriom regularnej kontroli kompetencji analitycznych. Dlatego udział w badaniach obejmuje wszystkie rundy, od momentu zgłoszenia uczestnictwa, do końca aktualnego cyklu (z wyjątkiem programu Pestycydy).

Laboratorium chcące wziąć udział w badaniu biegłości lub nabyć materiały odniesienia (ERM), musi stać sie członkiem naszego stowarzyszenia.

Każdy członek stowarzyszenia zobowiazany jest uiścić roczną opłatę członkowską, a także opłacić koszt udziału w badaniach biegłości oraz zakupu materiałów odniesienia.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wszystkim uczestnikom zapewniamy całkowitą anonimowość i poufność informacji uzyskanych podczas badań biegłości.

Poufność zagwarantowana jest na każdym etapie:

  • Administracyjnym: zapewniamy poufność i ochronę wszelkich danych administracyjnych i osobowych dostarczonych przez laboratorium.
  • Rejestracji: każdy uczestnik dostaje indywidualny, 5-cyfrowy kod klienta
  • Przesyłanie wyników na formularzu online: laboratoria biorące udział w programach BIPEA otrzymują indywidualne kody dostępu, które pozwalają na wypełnienie formularza wyników, jego zatwierdzenie przez osobę upoważnioną oraz na identyfikację laboratorium w raporcie końcowym. Kod laboratorium znajdujący się w raporcie zmieniany jest na początku każdego rocznego cyklu. Aktualny kod dostępny jest wyłącznie po zalogowaniu się na konto klienta na stronie internetowej BIPEA.