NASZE BADANIA BIEGŁOŚCI 

Nasze badania biegłości organizowane są w cyklach rocznych, od września do czerwca. Szczegółowy opis każdego programu dostępny jest na stronie internetowej BIPEA.

Laboratorium biorące udział w programie dostaje wszystkie zaplanowane rundy w danym cyklu. Każda runda może składać się z jednej lub kilku próbek.

REJESTRACJA

Zgłoszenia udziału w badaniach biegłości możliwe są zarówno na początku danego cyklu, jak i w trakcie jego trwania.

PRZYGOTOWANIE I DYSTRYBYCJA PRÓBEK

Próbki przygotowywane są przez wewnętrzny dział produkcji, według rygorystycznych procedur, w celu zagwarantowania ich jednorodności. Ich charakterystyka odpowiada materiałom analizowanym rutynowo przez laboratoria. Niektóre próbki wzbogacane są w wybrane parametry, aby zagwarantować ich obecność w badaniu.

BIPEA posiada duże doświadczenie w szybkim dostarczaniu próbek zgodnie z wysokimi wymogami jakości. Każda próbka posiada specjalny numer pozwalający na jej identyfikację podczas trwania rundy: od złożenia zamówienia do przesłania wyników przez laboratorium

ANALIZA PRÓBEK I OPRACOWANIE STATYSTYCZNE

Po otrzymaniu próbki, laboratorium ma dostęp do formularza on-line, który zawiera listę proponowanych parametrów. Wyniki analiz, przesłane obowiązkowo za pomocą tego formularza, poddane są opracowaniu statystycznemu. Raport końcowy (Interlaboratory Comparisons Report) dostępny jest w ciągu 17 dni roboczych od zakończenia rundy.