Członkowie BIPEA odgrywają ważną rolę w działalności stowarzyszenia.

 

Poprzez udział w komisjach technicznych uczestniczą oni w tworzeniu, organizacji i realizacji badań biegłości, mając wpływ na wybór matryc, parametrów i częstotliwość testów.

 

Wszystkie propozycje członków analizowane są przez dział naukowo-techniczny BIPEA pod kątem wykonalności, prowadząc często do utworzenia nowego program.

 

Ten rodzaj współpracy stanowi bardzo istotny element działalności BIPEA.