Udział w badaniach biegłości pozwala kontrolować dokładność wyników analitycznych.

BIPEA wspomaga nadzór jakości poprzez realizację kart kontroli wyników dla wybranych parametrów, w danym zakresie czasu.

Karta ta dostępna jest w indywidualnym raporcie wyników badania biegłości

Korzyści:

Karty kontroli są narzędziem pozwalającym na nadzorowanie otrzymanych wyników oraz szybkie wykrywanie i korekcję wszelkiego rodzaju anomalii i błędów.

Karty kontroli odgrywają także istotną rolę podczas auditów, pozwalając na czytelną prezentacją wyników osiagniętych w badaniu biegłości dla wybranego parametru.